mapa
1
artist: OS GEMEOS (Brazil) / ARYZ (Spain)
adress: ul. Roosevelta 5
photos: here
2
artist: REMED (France)
adress: ul. Próchnika 11 (róg ul. Zachodniej)
photos: here
3
artist: ARYZ (Spain)
adress: ul. Pomorska 67
photos: here
4
artist: ARYZ (Spain)
adress: al. Politechniki 16
photos: here
5
artist: M-City (Poland)
adress: ul. Legionów 19
photos: here
6
artist: SAT ONE (Germany) / ETAM CREW (Poland)
adress: al. Kościuszki 27
photos: here
7
artist: SHIDA (Australia)
adress: ul. Wojska Polskiego 82
photos: here
8
artist: INTI (Chile)
adress: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 48
photos: here
9
artist: KENOR (Spain)
adress: al. Kościuszki 32
photos: here
10
artist: KENOR (Spain)
adress: ul. Pomorska 28
photos: here
11
artist: ETAM CREW (Poland)
adress: ul. Nawrot 81
photos: here
12
artist: SAINER (Poland)
adress: ul. Uniwersytecka 12
photos: here
13
artist: GREGOR (Poland)
adress: ul. Jaracza 59
photos: here
14
artist: ETAM CREW (Poland)
adress: ul. Uniwersytecka 3
photos: here
15
artist: LUMP (Poland)
adress: ul. Wólczańska 109
photos: here
16
artist: OTECKI (Poland)
adress: ul. Rybna 2/4
photos: here
17
artist: SEPE/CHAZME (Poland)
adress: ul. Próchnika 9
photos: here
18
artist: MASSMIX (Poland)
adress: ul. Pogonowskiego 25
photos: here
19
artist: KRIK (Poland)
adress: ul. Kilińskiego 73
photos: here
20
artist: GREGOR/CIAH CIAH (Poland) | mural już nieistniejący
adress: ul. Lipowa 44 | The wall already non-existing
photos: here
21
artist: PENER (Poland)
adress: ul. Legionów 21
photos: here
22
artist: ETAM CREW (Poland)
adress: al. Politechniki 16
photos: here
23
artist: M-CITY (Poland)
adress: ul. Tuwima 16
photos: here
24
artist: ROA (Belgium)
adress: ul. Nowomiejska 5
photos: here
25
artist: TONE (Poland)
adress: ul. Legionów 57
photos: here
26
artist: BEZT (Poland)
adress: Wall next to the Academy of Fine Arts in Lodz | ściana obok Akademii Sztuk Pięknych
photos: here
27
artist: INTI (Chile)
adress: al. Wyszyńskiego 80, blok 267 (os. Retkinia)
photos: here
28
artist: GREGOR (Poland)
adress: ul.Wólczańska 159
photos: here
29
artist: PROEMBRION (Poland)
adress: Galeria Łódzka (from the Orla st.)
photos: here
30
artist: 3TTMAN (France)
adress: ul. Rzgowska 52
photos: here
31
artist: MORIK (Russia)
adress: ul. Więckowskiego 9
photos: here
32
artist: EDUARDO KOBRA (tribute to Arthur Rubinstein)
adress: ul. Sienkiewicza 18
photos: here
33
artist: DALEAST (China)
adress: ul. Łąkowa 10
photos: here
34
artist: VHILS (Portugal)
adress: ul. Kopernika 28/ Żeromskiego 103
photos: here
35
artist: TONE | SEPE | CHAZME | PROEMBRION | CEKAS | Poland
adress: ul. Morcinka 2
photos: here
36
artist: NUNCA (Brazil)
adress: ul. Narutowicza 25
photos: here
by Done